Turvalasit

Oikeanlaiset lasit oikeisiin paikkoihin
Lasin käyttö rakentamisessa on yleistynyt viime vuosina. Lasin ’luonteen’ ja ominaisuuksien takia sen käyttö on aina tarkasteltava myös turvallisuuden kannalta. Nykyään lasia voidaan käyttää mitä moninaisimmissa kohteissa. Seuraavat kuvaukset turvalaseista neuvovat oikean tyyppisen lasin valinnassa.

Turvalaseilla tarkoitetaan laseja, jotka antavat tavallista lasia paremman suojan onnettomuuksia vastaan. Turvalasien käyttö voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen. Toisaalta lähtökohtana on henkilövahinkojen välttäminen ja toisaalta suojautuminen ulkoista voimankäyttöä vastaan.

Turvalasien käytöstä määrätään ja annetaan ohjeita Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa F2 Rakennusten käyttöturvallisuus kohdassa 3.2 Lasirakenteet.

Suomen Rakentamismääräyskokoelma, F2

Rakennusten käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001

Laminoidut lasit
Laminoidussa lasissa 2 (tai useampia) lasia on laminoitu toisiinsa PVB-muovikalvon avulla. Laminoitua lasia käytetään kohteissa, joissa särkyvän lasin sirpaleet aiheuttavat vaaraa tai erityisesti paikoissa, joissa on lasin hajotessa putoamisvaara. Muovikalvo pitää hajoavan lasin koossa.

Laminoituja laseja asennetaan myös esimerkiksi liiketiloihin murtautumisen vaikeuttamiseksi. Esimerkiksi kultasepänliikkeissä käytettävä panssarilasi on kolmesta vähintään kolmen millin vahvuisesta lasista ja kahdesta 1,52 milliä vahvasta PVB-muovikalvosta laminoitu lasi. (3+3+3 laminoitu, 2*1,52 PVB-kalvo)

Myös lasirakenteen ääneneristävyyttä voidaan parantaa käyttämällä laminoitua lasia.

Usein työkoneiden lasit ovat laminoitua lasia, jotta putoavat/lentävät esineet, kuten kivet, eivät tule suoraan hajoavan lasin läpi.

Karkaistut lasit
Karkaisukäsittelyssä lasi kuumennetaan ja jäähdytetään. Erona esimerkiksi teräksen karkaisuun on se, että lasin karkaisussa lasin sisäinen rakenne ei muutu vaan karkaisu vaikuttaa ainoastaan lasin mekaaniseen lujuuden ja lämmönsietokyvyn paranemiseen. Karkaistu lasi on 5-6 kertaa lujempaa kuin karkaisematon lasi.

Hajotessaan karkaistu lasi menee melko pieniksi paloiksi mikä vähentää henkilövahinkoriskiä. Karkaisuvaiheessa lasiin myös merkitään pysyvästi valmistaja tai tuotenimi ja mahdollinen standardin numero.

Karkaisukäsittelyn jälkeen lasia ei voida enää työstää!

Työkoneiden lasien kestävyyttä voidaan parantaa karkaisulla.

Lankalasi

Lankalasissa lasiin on valmistusvaiheessa ”upotettu” rautalankaverkko, joka pitää lasin koossa kun se hajoaa. Lankalasia on usein käytetty osastoivissa väliovissa (E 15).

Lankalasi on suosittu myös esimerkiksi parvekkeiden kaiteissa, koska hajotessaan lasi pysyy koossa, eikä putoamisvaaraa synny.

Meillä varastossa seuraavat lankalasimallit:

Palonsuojalasit

Osastoivia lasirakenteita suunniteltaessa on aina otettava yhteyttä palotarkastajaan ja varmistettava minkälaista lasia on käytettävä!

Palonsuojalasit voivat olla rakenteeltaan tasolaseja, karkaistuja laseja, laminoituja laseja tai eristyslaseja. Palolasit jakautuvat paloluokkiin seuraavasti :

  • E Suojaa palokaasuilta ja liekeiltä
  • EW Suojaa palokaasuilta ja liekeiltä, rajoittaa lämpösäteilyä lämpösäteily max. 15 KW metrin etäisyydellä lasipinnasta
  • EI Suojaa palokaasuilta ja liekeiltä sekä rajoittaa voimakkasti lämpösäteilyä Palosta etäämmällä olevan pinnan lämpötila saa nousta vain 140 astetta (yksittäisessä kohdassa 180astetta).

Kirjaimen perään kirjoitettu niumero (15,30,60,90,120) kertoo kuinka monen minuutin ajan mainitut vaatimukset täyttyvät.

Palolasit valmistetaan aina mittojen mukaan yksilöllisesti. Kannattaa seivitää palonviranomaisten vaatimukset ja ottaa yhteyttä, jonka jälkeen voimme yhdessä selvittää oikean palolasiratkaisun. Palolasien suunnittelussa on hyvin monta huomioon otettavaa seikkaa: pakkasenkesto, UV -säteilyn kesto, lasin vahvuus ja ympäröivät rakenteet jne.

Luotettava kumppani
24h päivystys

Lasipäivystys-palvelumme antaa ensiavun ja estää lisävahingot. Päivystyksemme tavoitat numerosta: 08 – 333 335

Tykkää meistä

OULUN LASIPALVELU OY | Sienikuja 5 | 90650 Oulu | PUHELIN 08-333 335 | myynti@lasipalvelu.fi